Frågor & svar

Jag lämnade in en apparat för kostnadsförslag men tyckte att reparationen blev för dyr och avböjde. När jag skulle hämta apparaten ville verkstaden ha betalt. Det kan väl inte vara riktigt att ta betalt när inget är reparerat på den?

Det är vanligt att man som kund får uppfattningen att verkstaden inte gjort något med apparaten när man tackar nej till ett kostnadsförslag. Men det är så att verkstaden har lagt ner ett omfattande och kostsamt arbete på att fastställa vilket fel apparaten har. Det är detta arbete vi tar ut en avgift för.


Eftersom jag har betalat för ett kostnadsförslag måste jag väl ha rätt att få veta exakt vilka komponenter som är trasiga och behöver bytas?

Normalt anges vilken del som skall bytas t ex kondensator i videodel men inte exakt vilken eller var den skall sitta. Det man betalar för när man betalar för ett kostnadsförslag är uppgiften om vad en reparation skulle kosta. Om någon skulle vilja veta exakt vad som skall göras får han betala för den faktiska felsökningen


Om jag har satt ett maxpris (kostnadstak) för en reparation och det visar att reparationen blir dyrare än maxpriset skall jag väl inte behöva betala för ett kostnadsförslag?

Man kan gämföra ett maxpris med ett kostnadsförslag. Skillnaden är den att vid maxpris kan kunden få sin apparat fortare än vid ett kostnadsförslag (om maxpriset inte uppnås) eftersom verkstaden kan reparera apparaten utan att meddela kostnad och vänta på svar från kunden om kostnadsförslaget accepteras eller ej. För verkstaden är dock arbetet med apparaten detsamma för både maxpris och kostnadsförslag.


Om jag lämnat in en apparat för reparation och verkstaden inte kan hitta något fel på den skall jag väl inte behöva betala något för det?

När en apparat lämnas in för service får den en felanmälan. Vi måste alltid utgå ifrån att det är fel på apparaten och lägger därför ner mycket jobb på att hitta felet. Om vi trotts detta arbete inte kan hitta något fel måste vi försöka få en förklaring till varför kunden uppfattar att apparaten inte fungetar korrekt. Kostnaden för det arbete vi lägger ner överstiger alltid den grundavgift som vi tar ut för testad utan anmärkning, alltså får vi subventionera priset som kunden får betala.


Bilden på min TV är missfärgad, vad beror det på?

Det finns i huvudsak två troliga orsaker:

1. Man använder fjärrkontrollen för att stänga av och sätta på TV:n. På så sätt aktiveras inte avmagnetiseringen av bildröret och bilden blir färgoren (missfärgad). För att komma till rätta med detta problem så skall man stänga av TV:n med strömbrytaren på apparaten och vänta i någon timme (helst över natten) innan man slår på TV:n igen, då avmagnetiseras bildröret och missfärgningen försvinner.

2. Om man har placerat ett par yttre högtalare för nära TV:n kan högtalarnas magneter störa bilden så den blir missfärgad. Enda sättet att lösa detta är att ändra placeringen av högtalarna.